02177713361 info@taranomcharity.org

کمیته حمایت و درمان

معرفی کمیته حمایت و درمان

پیگیری تمام ابعاد جسمی و روحی مددجویان و رسیدگی به آن‌ها و همچنین فرهنگ‌سازی در زمینه‌ی بیماری‌های خاص ودرمان آن، از جمله فعالیت‌هایی است که در این کمیته انجام می‌شود.

شرح وظایف کمیته 

ایجاد ارتباطات رسانه‌ای و چهره به چهره
حفظ، نگهداری و به‌روزرسانی ارتباطات
برنامه‌ریزی و مشخص کردن هدف برای ارتباطات مختلف
جذب سفرا و نام‌آوران برای مجموعه و حفظ آن‌ها
برنامه‌ریزی باشگاه خیرین و حفظ و نگهداری افراد
ایجاد فرصت‌های همکاری برای مؤسسات، شرکت‌ها و نهادها

خانم نیلوفر رضایی