02177713361 info@taranomcharity.org

کمیته منابع انسانی

  • خانه / کمیته منابع انسانی

معرفی کمیته منابع انسانی

مدیریت فرآیند جذب و بکارگیری درست نیروهای داوطلب و تعریف درست‌ ارزش‌های مؤسسه برای هر فرد در دوران فعالیتش، به عهده‌ی این کمیته است.

شرح وظایف کمیته

ساماندهی سرمایه‌های انسانی مجموعه از لحظه‌ی عضویت تا شروع فعالیت
بکارگیری درست و مؤثر اعضای جدید
جذب نیروی متخصص در زمینه‌های مورد نیاز کمیته‌ها
جذب ماهانه‌ی افراد به شکل مستمر
برگزاری مصاحبه با اعضای جدید
تبلیغات در فضاهای دانشجویی و آموزشی در جهت شناساندن مؤسسه به افراد و عضوگیری
احیا و حفظ سرمایه‌های انسانی مؤسسه
رسیدگی ماهانه و مستمر به پرونده‌های ارزیابی نیروها
توانمندسازی و آموزش به اعضا برای عملکرد بهتر
رصد اتفاقات و حفاظت از قوانین و حساسیت‌های مؤسسه
آگاه‌سازی اعضا از برنامه‌ها و اتفاقات مؤسسه

خانم پریسا خرامی