02177713361 info@taranomcharity.org

کمیته منابع انسانی

  • خانه / کمیته منابع انسانی

معرفی کمیته منابع انسانی

مدیریت فرآیند جذب و بکارگیری درست نیروهای داوطلب و تعریف درست‌ ارزش‌های مؤسسه برای هر فرد در دوران فعالیتش، به عهده‌ی این کمیته است.

شرح وظایف کمیته

ساماندهی سرمایه‌های انسانی مجموعه از لحظه‌ی عضویت تا شروع فعالیت
بکارگیری درست و مؤثر اعضای جدید
جذب نیروی متخصص در زمینه‌های مورد نیاز کمیته‌ها
جذب ماهانه‌ی افراد به شکل مستمر
برگزاری مصاحبه با اعضای جدید
تبلیغات در فضاهای دانشجویی و آموزشی در جهت شناساندن مؤسسه به افراد و عضوگیری
احیا و حفظ سرمایه‌های انسانی مؤسسه
رسیدگی ماهانه و مستمر به پرونده‌های ارزیابی نیروها
توانمندسازی و آموزش به اعضا برای عملکرد بهتر
رصد اتفاقات و حفاظت از قوانین و حساسیت‌های مؤسسه
آگاه‌سازی اعضا از برنامه‌ها و اتفاقات مؤسسه

خانم پریسا خرامی

نحوه جذب نیروهای داوطلب توسط کمیته منابع انسانی

خیریه ترنم در زمینه جذب نیروهای داوطلب در هر دوره و زمانی با برنامه ریزی و در نظر گرفتن اهداف انسانی پیش رفته است.

و در حال حاضر برای جذب نیرو های داوطلب اصولی در نظر گرفته شده است تا به بهترین نحو این مهم انجام شود‌.
در راستای جذب داوطلبین بعد از دریافت شماره از شخص متقاضی، یک ارتباط اولیه برقرار می شود و اطلاعات اولیه از آنها در قالب فرمی دیجیتال دریافت می شود.
سپس برای هماهنگی جلسه حضوری جذب اقدام شده و در این راستا فضای جلسه توضیح داده شده و زمان جلسه مشخص می شود تا داوطلبین به دفتر موسسه مراجعه کنند و جلسه برگزار شود.
پس از مراجعه به دفتر موسسه و پر کردن فرم اطلاعات فردی، آیدی پیج اینستاگرام و گروه هماهنگی های موسسه برای داوطلبین ارسال شده تا آن را دنبال کنند. 
از طرفی اطلاعات فردی داوطلبین تازه جذب شده وارد سیستم اطلاعاتی دیجیتال منابع انسانی شده و نسخه ای از این اطلاعات چاپ شده و در بایگانی نگه داری می شود.