02177713361 info@taranomcharity.org

کمیته هنری

معرفی کمیته هنری

مسئولیت اجرای تمامی برنامه‌‌های سرگرم‌کننده‌ی موسسه با درایت و خلاقیت هنرمندانه رسالت اصلی این کمیته است.

شرح وظایف کمیته 

مدیریت تمام فعالیت‌های مربوط به زیباسازی مراکز کودکان و بیمارستان‌ها
برگزاری جشن و برنامه‌‌های شاد مثل موسیقی نمایش و سرگرمی برای کودکان بیمار و مناطق محروم
ایده‌پردازی برای پک‌های هدیه‌ی مددجویان در مناسبت‌های مختلف.

خانم بهار منظورالاجداد