02177713361 info@taranomcharity.org

استند تبریک و تسلیت

سفارش استندهای تبریک و تسلیت مؤسسه خیریه ترنم، را‌هیست تا در کنار نشان دادن همدلی خود با عزیزانتان، در تأمین هزینه‌های درمان و بهبود کیفیت زندگی کودکان بیمار نیز سهیم شوید.
لطفا قبل از سفارش نکات زیر را به دقت مطالعه فرمایید:
1- در حال حاضر، سفارش استندها تنها برای محدوده ی شهر تهران امکانپذیر است.
2- مدت زمان در نظر گرفته شده برای قرارگیری استندها در محل مورد نظر، چهار ساعت است؛ در صورت اضافه شدن به این زمان، هزینه متفاوت خواهد بود.
3- حمل و نصب استندها توسط داوطلبین مؤسسه انجام میشود

استند تسلیت

کد:401

از700,000 تومان تاهمت عالی

کد:402

از700,000 تومان تاهمت عالی

کد:403

از700,000 تومان تاهمت عالی

کد:404

از700,000 تومان تاهمت عالی

کد:405

از700,000 تومان تاهمت عالی

کد:406

از700,000 تومان تاهمت عالی

کد:407

از700,000 تومان تاهمت عالی

کد:408

از700,000 تومان تاهمت عالی

کد:409

از700,000 تومان تاهمت عالی

کد:410

از700,000 تومان تاهمت عالی

استند تبریک

کد:501

از700,000 تومان تاهمت عالی

کد:502

از700,000 تومان تاهمت عالی

کد:503

از700,000 تومان تاهمت عالی

کد:504

از700,000 تومان تاهمت عالی