02177713361 info@taranomcharity.org

کمیته ارتباطات و حامیان

  • خانه / کمیته ارتباطات و…

معرفی کمیته ارتباطات و حامیان

برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر هرگونه ارتباط با افراد، سازمان‌ها و مجموعه‌ها برای گسترش فعالیت‌های مؤسسه، به عهده‌ی این کمیته است.
شرح وظایف کمیته 
ایجاد ارتباطات رسانه‌ای و چهره به چهره
حفظ، نگهداری و به‌روزرسانی ارتباطات
برنامه‌ریزی و مشخص کردن هدف برای ارتباطات مختلف
جذب سفرا و نام‌آوران برای مجموعه و حفظ آن‌ها
برنامه‌ریزی باشگاه خیرین و حفظ و نگهداری افراد
ایجاد فرصت‌های همکاری برای مؤسسات، شرکت‌ها و نهادها

خانم عاطفه ترابی

راه ارتباطی با مسئول کمیته ارتباطات و حامیان