طرح گوشت و مرغ

کودکان مبتلا به بیماری خاص، در دوره‌ی درمان و برای حفظ سطح مناسبی از سیستم ایمنی، باید رژیم غذایی درستی رو رعایت کنند؛

یکی از مواردی که باید در رژیم غذایی این کودکان وجود داشته باشد، گوشت قرمز و سفید است که در پک‌های غذایی ماهانه‌ی ترنم قرار می‌گیرد؛

شما همراهان عزیز ترنم هم می‌توانید در تأمین گوشت قرمز یا سفید، کنارمان باشید و از طریق لینک پرداخت با فرشته‌های ترنمی همراه شوید ؛

همچنین نذر قربانی هم با هماهنگی قبلی با شماره‌ی 09900170116 پذیرفته خواهد شد.

طرح کمک به خیریه

طرح ثابت کمک به خیریه، طرح همیشگی و دائم مؤسسه است که تمام عواید حاصل از آن، صرف هزینه‌های درمانی، پک‌های غذایی و بهداشتی، اجاره‌ی منزل و رفت و آمد مددجویان ترنمی خواهد شد.